Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Контакти
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 
 483528 
 Начална страница  
 Начална страница

Добре дошли в интернет - страницата на Окръжен съд - Разград!
                      
Ние се надяваме, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.
Моля, не се колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари.
 
Адрес
Окръжен съд гр. Разград, пл.”Независимост” № 1, e-mail: os_razgrad@mail.bg

e-mail за изпращане на съобщения и призовки по ГПК: rzosgr@mbox.contact.bg

Заявление за електронно призоваване

 

СЪОБЩЕНИЕ
 
На 30.03.2018 година от 11:00 часа в зала № 4 на Съдебната плата в град Разград, ще се проведе Годишното отчетно събрание за дейността на Окръжен съд Разград  през 2017 година;
Отчетният доклад за дейността на Окръжен съд Разград през 2017 г., е публикуван на Интернет-страницата на съда www.razgrad.court-bg.org   в раздел „Доклади за дейността”.
 

Председател
тел. (084) 660 675
 
Съдебен администратор
тел. (084)  661183

Главен специалист
тел.   (084) 660537
факс (084) 660179

Съдебна администрация
 
тел.
Регистратор
стая 218
660 429
Деловодство гражданско отделение
стая 201
661 069
Деловодство наказателно отделение
стая 218
660 429
Деловодство търговско и фирмено отделение
стая 204
660 234
Съдебен Архивар
стая 218
660 429
Съдебни секретари
стая 212
690 216
Призовкари
стая 124
660 398
Главен счетоводител
стая 202
660 002
Касиер
стая 203
661 322
Системен администратор
стая 203
661 322


AНКЕТA, ПРОУЧВАЩA ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ВСС И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ СРЕД ГРАЖДАНИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛИ НА СЪДЕБНИ УСЛУГИ И СРЕД ГРАЖДАНИ, КОИТО НЕ СА ИМАЛИ ПРЯК ДОСЕГ СЪС СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

 
 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА НАЧИНА НА ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
 
Публикуването на съдебните актове в Окръжен Съд гр.Разград се извършва незабавно, в съответствие с ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
 
Достъп до актовете се извършва посредством избор „Справка за свършени дела” от лявата част на меню

Уведомяваме Ви, че може да внасяте суми за държавни такси по транзитната сметка на Окръжен съд Разград  и чрез ПОС терминалното устройство, инсталирано в офиса на касиера, стая № 203, ет. 2, Съдебна палата Разград.
Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти:VISA, VISA ELEKTRON, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика.
При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисионни /такси/.
 

Обслужваща банка: “Уникредит Булбанк”АД, клон Разград
пл.”Момина чешма” № 1

BIC - UNCRBGSF

Приходна сметка за държавни такси:
IBAN:
BG37UNCR75273111623001


Набирателна с/ка за вещи лица, свидетели и парични гаранции по наказателни дела:
IBAN: BG96UNCR75273311623038

 

 Адвокатска колегия 
Адвокати
Разградски съдебен район
Нотариуси (списък) 
Списък с нотариуси от lex.bg
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Пътеводител 
За граждани
Пътеводител в съдебните процедури.
Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР