Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    Декларации по чл.195, ал.1 от ЗСВ  
 

Декларации по чл.195, ал.1 от ЗСВ на основание §23 ПЗР ЗИД на ЗСВ


МАГИСТРАТИ

Лазар Йорданов Мичев - Председател
Анелия Маринова Йорданова - Заместник председател
Емил Димитров Стоев - Заместник председател
Димитринка Петрова Василева - съдия
Рая Петрова Йончева - съдия
Светла Петкова Робева - съдия
Валентина Петрова Димитрова - съдия
Ирина Миткова Ганева - съдия
Теодора Матева Нейчева - съдия
- младши съдия


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР