Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Обявления-Държавни съдебни изпълнители    ДСИ - гр.Разград  
 Държавни съдебни изпълнители гр.Разград


 
 

 

Публикувано
Обявление
от
до
Сканирано обявление
07.09.2016
Обявление по изп.дело 113/2015
19.09.2016
19.10.2016
28.09.2016
Обявление по изп.дело 148/2014
21.10.2016
21.11.2016
17.10.2016
Обявление по изп.дело 205/2012
01.11.2016
01.12.2016
09.11.2016
Обявление по изп.дело 263/2011
19.12.2016
19.01.2017
21.11.2016
Обявление по изп.дело 205/2012
02.12.2016
02.01.2017
07.12.2016
Обявление по изп.дело 205/2012
16.01.2017
16.02.2017
19.12.2016
Обявление по изп.дело 148/2014
23.01.2017
23.02.2017
06.02.2017
Обявление по изп.дело 263/2011
27.02.2017
27.03.2017
09.03.2017
Обявление по изп.дело 5/2016
20.03.2017
20.04.2017
09.03.2017
Обявление по изп.дело 107/2012
24.03.2017
24.04.2017
31.03.2017
Обявление по изп.дело 148/2014
18.04.2017
18.05.2017
10.04.2017
Обявление по изп.дело 107/2012
19.04.2017
19.05.2017
10.04.2017
Обявление по изп.дело 263/2011
05.05.2017
05.06.2017
11.09.2017
Обявление по изп.дело 130/2017
13.09.2017
13.10.2017
11.09.2017
Обявление по изп.дело 80/2015
19.09.2017
19.10.2017
11.10.2017
Обявление по изп.дело 128/2017
06.11.2017
06.12.2017
25.01.2018
Обявление по изп.дело  6/2008
01.02.2018
01.03.2018
20.02.2018
Обявление по изп.дело 150/2017
19.03.2018
19.04.2018
21.03.2018
Обявление по изп.дело 181/2014
16.04.2018
16.05.2018

 

 
 


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР