Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Обявления-Държавни съдебни изпълнители    ДСИ - гр.Разград  
 Държавни съдебни изпълнители гр.Разград


 

Публикувано
Обявление
от
до
Сканирано обявление
07.09.2016
Обявление по изп.дело 113/2015
19.09.2016
19.10.2016
28.09.2016
Обявление по изп.дело 148/2014
21.10.2016
21.11.2016
17.10.2016
Обявление по изп.дело 205/2012
01.11.2016
01.12.2016
09.11.2016
Обявление по изп.дело 263/2011
19.12.2016
19.01.2017
21.11.2016
Обявление по изп.дело 205/2012
02.12.2016
02.01.2017
07.12.2016
Обявление по изп.дело 205/2012
16.01.2017
16.02.2017
19.12.2016
Обявление по изп.дело 148/2014
23.01.2017
23.02.2017
06.02.2017
Обявление по изп.дело 263/2011
27.02.2017
27.03.2017
09.03.2017
Обявление по изп.дело 5/2016
20.03.2017
20.04.2017
09.03.2017
Обявление по изп.дело 107/2012
24.03.2017
24.04.2017
31.03.2017
Обявление по изп.дело 148/2014
18.04.2017
18.05.2017
10.04.2017
Обявление по изп.дело 107/2012
19.04.2017
19.05.2017
10.04.2017
Обявление по изп.дело 263/2011
05.05.2017
05.06.2017
11.09.2017
Обявление по изп.дело 130/2017
13.09.2017
13.10.2017
11.09.2017
Обявление по изп.дело 80/2015
19.09.2017
19.10.2017
11.10.2017
Обявление по изп.дело 128/2017
06.11.2017
06.12.2017
25.01.2018
Обявление по изп.дело  6/2008
01.02.2018
01.03.2018
20.02.2018
Обявление по изп.дело 150/2017
19.03.2018
19.04.2018
21.03.2018
Обявление по изп.дело 181/2014
16.04.2018
16.05.2018
12.06.2018
Обявление по изп.дело 59/2010
27.06.2018
27.07.2018
12.06.2018
Обявление по изп.дело 150/2017
27.06.2018
27.07.2018
11.09.2018
Обявление по изп.дело 219/2017
26.09.2018
26.10.2018
11.09.2018
Обявление по изп.дело 150/2017
26.09.2018
26.10.2018
01.10.2018
Обявление по изп.дело 18/2018
19.10.2018
19.11.2018
26.10.2018
Обявление по изп.дело 53/2018
06.11.2018
06.12.2018

 


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР