Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Обявления-Държавни съдебни изпълнители    ДСИ - гр.Разград  
 Държавни съдебни изпълнители гр.Разград


 

Публикувано
Обявление
от
до
Сканирано обявление
06.02.2017
Обявление по изп.дело 263/2011
27.02.2017
27.03.2017
09.03.2017
Обявление по изп.дело 5/2016
20.03.2017
20.04.2017
09.03.2017
Обявление по изп.дело 107/2012
24.03.2017
24.04.2017
31.03.2017
Обявление по изп.дело 148/2014
18.04.2017
18.05.2017
10.04.2017
Обявление по изп.дело 107/2012
19.04.2017
19.05.2017
10.04.2017
Обявление по изп.дело 263/2011
05.05.2017
05.06.2017
11.09.2017
Обявление по изп.дело 130/2017
13.09.2017
13.10.2017
11.09.2017
Обявление по изп.дело 80/2015
19.09.2017
19.10.2017
11.10.2017
Обявление по изп.дело 128/2017
06.11.2017
06.12.2017
25.01.2018
Обявление по изп.дело  6/2008
01.02.2018
01.03.2018
20.02.2018
Обявление по изп.дело 150/2017
19.03.2018
19.04.2018
21.03.2018
Обявление по изп.дело 181/2014
16.04.2018
16.05.2018
12.06.2018
Обявление по изп.дело 59/2010
27.06.2018
27.07.2018
12.06.2018
Обявление по изп.дело 150/2017
27.06.2018
27.07.2018
11.09.2018
Обявление по изп.дело 219/2017
26.09.2018
26.10.2018
11.09.2018
Обявление по изп.дело 150/2017
26.09.2018
26.10.2018
01.10.2018
Обявление по изп.дело 18/2018
19.10.2018
19.11.2018
26.10.2018
Обявление по изп.дело 53/2018
06.11.2018
06.12.2018
03.12.2018
Обявление по изп.дело 219/2017
28.12.2018
28.01.2019
16.01.2019
Обявление по изп.дело 85/2010
01.03.2019
01.04.2019
06.02.2019
Обявление по изп.дело 181/2017
15.03.2019
15.04.2019
22.03.2019
Обявление по изп.дело 113/2018
11.04.2019
11.04.2019
20.05.2019
Обявление по изп.дело 1/2019
03.06.2019
03.07.2019
26.08.2019
Обявление по изп.дело  7/2016
25.09.2019
25.10.2019
07.10.2019
Обявление по изп.дело 109/2018
18.11.2019
18.12.2019
24.10.2019
Обявление по изп.дело 53/2019
18.11.2019
18.12.2019
18.11.2019
Обявление по изп.дело  7/2016
20.12.2019
20.01.2020

 

 


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР