Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Обявления-Държавни съдебни изпълнители    ДСИ - гр.Исперих  
 Държавни съдебни изпълнители гр.Исперих


 

Публикувано на дата
Обявление
от
до
Сканирано обявление
29.11.2016
Обявление по изп.дело 140/2015
1912.2016
19.01.2017
13.02.2017
Обявление по изп.дело 79/2016
08.03.2017
10.04.2017
10.03.2017
Обявление по изп.дело 37/2017
21.03.2017
21.04.2017
31.03.2017
Обявление по изп.дело 236/2016
12.04.2017
12.05.2017
26.04.2017
Обявление по изп.дело 55/2017
11.05.2017
12.06.2017
19.05.2017
Обявление по изп.дело 236/2016
02.06.2017
02.07.2017
05.06.2017
Обявление по изп.дело 139/2017
20.07.2017
21.08.2017
12.07.2017
Обявление по изп.дело 236/2016
01.08.2017
01.09.2017
21.07.2017
Обявление по изп.дело 142/2017
25.09.2017
25.10.2017
26.09.2017
Обявление по изп.дело 142/2017
20.11.2017
20.12.2017
20.12.2017
Обявление по изп.дело 142/2017
06.02.2018
06.03.2018
12.06.2018
Обявление по изп.дело 168/2018
05.07.2018
06.08.2018
14.08.2018
Обявление по изп.дело 28/2017
26.09.2018
26.10.2018
14.08.2018
Обявление по изп.дело 172/2016
27.09.2018
29.10.2018
20.09.2018
Обявление по изп.дело 168/2018
10.10.2018
12.11.2018

 


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР