Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Обявления-Държавни съдебни изпълнители    ДСИ - гр.Исперих  
 Държавни съдебни изпълнители гр.Исперих


 

Публикувано на дата
Обявление
от
до
Сканирано обявление
29.11.2016
Обявление по изп.дело 140/2015
1912.2016
19.01.2017
13.02.2017
Обявление по изп.дело 79/2016
08.03.2017
10.04.2017
10.03.2017
Обявление по изп.дело 37/2017
21.03.2017
21.04.2017
31.03.2017
Обявление по изп.дело 236/2016
12.04.2017
12.05.2017
26.04.2017
Обявление по изп.дело 55/2017
11.05.2017
12.06.2017
19.05.2017
Обявление по изп.дело 236/2016
02.06.2017
02.07.2017
05.06.2017
Обявление по изп.дело 139/2017
20.07.2017
21.08.2017
12.07.2017
Обявление по изп.дело 236/2016
01.08.2017
01.09.2017
21.07.2017
Обявление по изп.дело 142/2017
25.09.2017
25.10.2017
26.09.2017
Обявление по изп.дело 142/2017
20.11.2017
20.12.2017
20.12.2017
Обявление по изп.дело 142/2017
06.02.2018
06.03.2018
12.06.2018
Обявление по изп.дело 168/2018
05.07.2018
06.08.2018
14.08.2018
Обявление по изп.дело 28/2017
26.09.2018
26.10.2018
14.08.2018
Обявление по изп.дело 172/2016
27.09.2018
29.10.2018
20.09.2018
Обявление по изп.дело 168/2018
10.10.2018
12.11.2018
24.04.2019
Обявление по изп.дело 118/2019
30.05.2019
01.07.2019
26.07.2019
Обявление по изп.дело 207/2019
15.08.2019
16.09.2019
23.10.2019
Обявление по изп.дело 28/2017
19.11.2019
19.12.2019

 Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР