Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Обявления-Държавни съдебни изпълнители    ДСИ - гр.Кубрат  
 Държавни съдебни изпълнители гр.Кубрат


 

Публикувано на дата

Обявление

от

до

Сканирано обявление

24.08.2015

Обявление по изп.дело 35/2015

01.09.2015

01.10.2015

Сканирано обявление

24.08.2015

Обявление по изп.дело 40/2015

01.09.2015

01.10.2015

Сканирано обявление

10.11.2015

Обявление по изп.дело 40/2015

07.12.2015

07.01.2016

Сканирано обявление

08.02.2016

Обявление по изп.дело 105/2009

24.02.2016

24.03.2016

Сканирано обявление

28.04.2016

Обявление по изп.дело 105/2009

09.05.2016

09.06.2016

Сканирано обявление

20.05.2016

Обявление по изп.дело 62/2014

14.06.2016

14.07.2016

Сканирано обявление

21.11.2016

Обявление по изп.дело 58/2016

16.12.2016

16.01.2017

Сканирано обявление

20.02.2017

Обявление по изп.дело 58/2016

20.03.2017

20.04.2017

Сканирано обявление

24.03.2017

Обявление по изп.дело 36/2017

04.04.2017

04.05.2017

Сканирано обявление

10.05.2017

Обявление по изп.дело 58/2016

29.05.2017

29.06.2017

Сканирано обявление

19.05.2017

Обявление по изп.дело 36/2017

19.06.2017

19.07.2017

Сканирано обявление

26.06.2017

Обявление по изп.дело 79/2017

21.07.2017

21.08.2017

Сканирано обявление

13.07.2017

Обявление по изп.дело 78/2017

11.08.2017

11.09.2017

Сканирано обявление

19.07.2017

Обявление по изп.дело 79/2017

06.10.2017

06.11.2017

Сканирано обявление

26.09.2017

Обявление по изп.дело 78/2017

20.10.2017

20.11.2017

Сканирано обявление

 Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР