Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Контакти
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Обявления-Държавни съдебни изпълнители    ДСИ - гр.Кубрат  
 Държавни съдебни изпълнители гр.Кубрат


 

Публикувано на дата

Обявление

от

до

Сканирано обявление

24.08.2015

Обявление по изп.дело 35/2015

01.09.2015

01.10.2015

Сканирано обявление

24.08.2015

Обявление по изп.дело 40/2015

01.09.2015

01.10.2015

Сканирано обявление

10.11.2015

Обявление по изп.дело 40/2015

07.12.2015

07.01.2016

Сканирано обявление

08.02.2016

Обявление по изп.дело 105/2009

24.02.2016

24.03.2016

Сканирано обявление

28.04.2016

Обявление по изп.дело 105/2009

09.05.2016

09.06.2016

Сканирано обявление

20.05.2016

Обявление по изп.дело 62/2014

14.06.2016

14.07.2016

Сканирано обявление

21.11.2016

Обявление по изп.дело 58/2016

16.12.2016

16.01.2017

Сканирано обявление

20.02.2017

Обявление по изп.дело 58/2016

20.03.2017

20.04.2017

Сканирано обявление

24.03.2017

Обявление по изп.дело 36/2017

04.04.2017

04.05.2017

Сканирано обявление

10.05.2017

Обявление по изп.дело 58/2016

29.05.2017

29.06.2017

Сканирано обявление

19.05.2017

Обявление по изп.дело 36/2017

19.06.2017

19.07.2017

Сканирано обявление

26.06.2017

Обявление по изп.дело 79/2017

21.07.2017

21.08.2017

Сканирано обявление

13.07.2017

Обявление по изп.дело 78/2017

11.08.2017

11.09.2017

Сканирано обявление

19.07.2017

Обявление по изп.дело 79/2017

06.10.2017

06.11.2017

Сканирано обявление

26.09.2017

Обявление по изп.дело 78/2017

20.10.2017

20.11.2017

Сканирано обявление

 Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР