Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Обявления-Държавни съдебни изпълнители    ДСИ - гр.Кубрат  
 Държавни съдебни изпълнители гр.Кубрат


 

Публикувано на дата
Обявление
от
до
Сканирано обявление
24.08.2015
Обявление по изп.дело 35/2015
01.09.2015
01.10.2015
24.08.2015
Обявление по изп.дело 40/2015
01.09.2015
01.10.2015
10.11.2015
Обявление по изп.дело 40/2015
07.12.2015
07.01.2016
08.02.2016
Обявление по изп.дело 105/2009
24.02.2016
24.03.2016
28.04.2016
Обявление по изп.дело 105/2009
09.05.2016
09.06.2016
20.05.2016
Обявление по изп.дело 62/2014
14.06.2016
14.07.2016
21.11.2016
Обявление по изп.дело 58/2016
16.12.2016
16.01.2017
20.02.2017
Обявление по изп.дело 58/2016
20.03.2017
20.04.2017
24.03.2017
Обявление по изп.дело 36/2017
04.04.2017
04.05.2017
10.05.2017
Обявление по изп.дело 58/2016
29.05.2017
29.06.2017
19.05.2017
Обявление по изп.дело 36/2017
19.06.2017
19.07.2017
26.06.2017
Обявление по изп.дело 79/2017
21.07.2017
21.08.2017
13.07.2017
Обявление по изп.дело 78/2017
11.08.2017
11.09.2017
19.07.2017
Обявление по изп.дело 79/2017
06.10.2017
06.11.2017
26.09.2017
Обявление по изп.дело 78/2017
20.10.2017
20.11.2017
01.10.2018
Обявление по изп.дело 62/2014
05.10.2018
05.11.2018
26.11.2018
Обявление по изп.дело 62/2014
14.12.2018
14.01.2018
01.04.2019
Обявление по изп.дело 32/2019
30.04.2019
30.05.2019
02.04.2019
Обявление по изп.дело 188/2018
03.05.2019
03.06.2019
21.05.2019
Обявление по изп.дело 43/2019
03.06.2019
03.07.2019
27.06.2019
Обявление по изп.дело 188/2018
19.07.2019
19.08.2019
27.05.2019
Обявление по изп.дело 43/2019
08.07.2019
08.08.2019
15.07.2019
Обявление по изп.дело 99/2019
26.08.2019
26.09.2019
14.08.2019
Обявление по изп.дело 43/2019
16.09.2019
16.10.2019
18.11.2019
Обявление по изп.дело 43/2019
09.12.2019
09.01.2020

 


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР