Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Контакти
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    Ден на отворените врати  
 

20 април 2017 година
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД
За реализиране проекта на Висш съдебен съвет „Ден на отворените врати” в Окръжен съд град Разград, каним гражданите на 20.04.2017 година от 10.00 часа до 17.00 часа да посетят сградата на съда на адрес: Град Разград, пл. „Независимост” № 1, Съдебна палата, ет. 2 и 3.
През този ден ще бъде осигурен достъп до деловодствата на съда – наказателно деловодство, гражданско деловодство, фирмено деловодство, служба „Призовки” и съдебните зали №№ 3 и 4.
Надяваме се с провеждането на проект: „Ден на отворените врати” в Окръжен съд град Разград да допринесем за повишаване на правната култура на всички ни и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.
По въпроси свързани с посочената инициатива, лице за контакти: Теодора Маринова – специалист в ОС Разград,
сл. тел. 084/ 660 537 и 084/ 661 183.
 

ПРОГРАМА НА „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”


 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

В навечерието на 16 април – Деня на Българската Конституция и професионален празник на юриста, Окръжен съд Разград организира за трета поредна година път Ден на отворените врати.

Празникът в Окръжен съд Разград започна на 13 април 2016 г. от 9:00 часа, със симулативен съдебен процес, организиран и представен от ученици в 10 „А” клас на ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” Разград по романа на Александър Дюма-баща „Граф Монте Кристо”.

Мероприятието е заключителен етап от пилотната образователна програма на ВСС и МОН „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Освен участниците в процеса, като публика присъстваха председателя на Окръжен съд Разград Лазар Мичев и директорът на ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” Пейчо Георгиев.

 

  След обяд беше проведена тържествена церомония по награждаването на участниците във втория ученически конкурс есе на тема „ Моето най-важно човешко право”.

 
 

 Всички участници бяха поздравени от Лазар Мичев, председател на ОС Разград. Той връчи наградите на победителите в конкурса – плакети, грамоти, Конституция с автограф от Лозан Панов. Призьорите прочетоха своите есета в препълнената зала на ОС Разград.

   

На първо място журито е класирало есето на Александър Ганев от ГПЧЕ Разград, на второ място Хасан Хасан  СОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Самуил и на трето място журито е класирало Никол Ганева, 10 клас от ГПЧЕ и Цветомир Василев, 8 клас ПТГ „Шандор Петьофи” Разград. Връчени бяха и две поощрителни награди на Кристина Илиева, 10 клас ГПЧЕ и Дениз Ибрямов, 11 клас ПГХТБ „Мария Кюри” Разград.
 

  

Гости на съда бяха и малките ученици до 7 клас от ОУ "Иван С.Тургенев" Разград.  Децата посетиха съдебните зали в съда и от близо се запознаха с работа на съда и се увериха, че няма „нищо страшно” да дойдеш в съда. Председателят на съда Лазар Мичев и съдебни служители показаха как се подреждат и разпредалят делата и как се предоставят на съдиите за разглеждането им. Децата се снимаха на стола на Председателя  облечени в неговата съдийска тога.
 

 

 

На 14 април 2016 г., денят започна с открит урок за децата до 7 клас от ОУ „Никола Икономов” Разград на тема „Как се става съдия”? Какви качества трябва да притежава съдията”? Председателят Лазар Мичев и Анелия Йорданова, зам.председател бяха затрупани с въпроси от любопитните гости на съда. Децата получиха екземпляр от Клетвата на съдиите и Клетвен лист. След като получиха отговор на всичките зададени въпроси, децата се снимаха с предесателя и зам.председателя, с тогите на магистратите, на банката на съдиите, подсъдимите и прокурора.

 

От 14:00 административното ръководство и съдиите от ОС Разград посрещнаха стажантите в ОС Разград. На срещата бяха дискутирани въпроси от текущите стажове на бъдещите магистрати.

В края на тържествения ден на гости ни дойдоха пенсионери от клубове на пенсионера в Разград. Председателят Лазар Мичев и съдия Димитринка Василева поздравиха гостите и им благодариха за посещението. За тема на срещата беше определена „Телефонните измами”. Срещата беше организирана с превантивна цел, за да получат възрастните хора съвети как да не се поддават на номерата на телефонните измамници. Оказа се обаче, че петима от нашите гости вече са били обект на тормоз от този вид.


 

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 23 април, 2015г., в сградата на Окръжен съд Разград се проведе церемония по награждаване на участниците в първия ученически конкурс за есе на тема „Правото – справедливост и отговорност”.
В конкурса взеха участие седем ученици от ГПЧЕ”Екзарх Йосиф” гр.Разград, ПГХТБТ”Мария Кюри” гр.Разград, ФСГ”Васил Левски” гр.Добрич и СОУ”Христо Ботев” гр.Кубрат. Творбите бяха оценени от тричленно жури в състав: Рая Йончева – съдия в Окръжен съд Разград, Радка Минчева – журналист и Искра Ганева – преподавател по български език и литература.

Гости на церемонията бяха г-н Атанас Дончев – Началник на РИО – Разград, г-н Пейчо Георгиев – Директор на ГПЧЕ”Екзарх Йосиф” гр.Разград, г-жа Петя Димитрова – учител от ПГХТБТ”Мария Кюри” гр.Разград и г-жа Колева – учител от СОУ”Христо Ботев” гр.Кубрат. Присъстваха също съдии от Окръжен съд Разград, Районен съд Разград, Районен съд Исперих и Районен съд Кубрат. Да подкрепят участниците бяха дошли и учениците от девети клас от ГПЧЕ”Екзарх Йосиф” гр.Разград.

Учениците, класирани на първите три места, имаха възможност да прочетат своите есета на проведената церемония. Публикуваме ги по поредност на класирането:
Участниците, класирани на първите три места, получиха плакет, грамота за отлично представяне и луксозен юбилеен алманах „130 години от създаването на ВКС”. На останалите участници бяха връчени грамоти за активно изразена гражданска позиция. Всички автори получиха и Конституцията на РБ. На присъстващите в публиката ученици от ГПЧЕ”Екзарх Йосиф” гр.Разград бе раздадено адаптирано за възрастта им издание на Конвенцията за закрила правата на детето.
I място – Преслава Пенкова
II място – Деница Недкова
III място – Цвета Денева
всички участници
Снимките са предоставени от Радка Минчева
ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД

23 април 2015 година
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД
За реализиране проекта на Висш съдебен съвет „Ден на отворените врати” в Окръжен съд град Разград, каним гражданите на 23.04.2015 година от 10.00 часа до 15.00 часа да посетят сградата на съда на адрес:
Град Разград, пл. „Независимост” № 1, Съдебна палата, ет. 2 и 3.
През този ден ще бъде осигурен достъп до деловодствата на съда – наказателно деловодство, гражданско деловодство, фирмено деловодство, служба „Призовки” и съдебните зали №№ 3, 4 и 5.
По желание може да се присъства на провежданите за деня съдебни процеси в присъствието на представители на Окръжна прокуратура - Разград, адвокати и съдебни заседатели. От 15 часа ще се проведе церемония по награждаването на участниците в конкурса на тема "Правото - справедливост и отговорност".
Надяваме се с провеждането на проект: „Ден на отворените врати” в Окръжен съд град Разград да допринесем за повишаване на правната култура на всички ни и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.
По въпроси свързани с посочената инициатива, лице за контакти: Теодора Маринова – главен специалист в ОС Разград,
сл. тел. 084/ 660 537 и 084/ 661 183.


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР