Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Контакти
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    График на заседания  
 График на заседания 

януари 2018
февруари 2018
Март 2018
април 2018
май 2018
юни 2018
02.04.-07.04.2018
02.05.-04.05.2018
01.06.-01.06.2018
09.04.- 14.04.2018
08.05.-11.05.2018
04.06.-08.06.2018
16.04.- 21.04.2018
14.05.-18.05.2018
11.06.-15.06.2018
23.04.- 28.04.2018
21.05.-25.05.2018
18.06.-22.06.2018
30.04.- 30.04.2018
28.05.-31.05.2018
25.06.-30.06.2018
юли 2018
август 2018
септември 2018
02.07.-06.07.2018
01.08.-03.08.2018
03.09.-07.09.2018
09.07.-13.07.2018
06.08.-10.08.2018
10.09.-14.09.2018
16.07.- 20.07.2018
13.08.-17.08.2018
17.09.-21.09.2018
23.07.- 27.07.2018
20.08.-24.08.2018
25.09.-28.09.2018
30.07.- 31.07.2018
27.08.-31.08.2018
              
октомври 2018
ноември 2018
декември 2018
01.10.-05.10.2018
01.11.-02.11.2018
03.12.-07.12.2018
08.10.-12.10.2018
05.11.-09.11.2018
10.12.-14.12.2018
15.10.-19.10.2018
12.11.-16.11.2018
17.12.-21.12.2018
22.10.-26.10.2018
19.11.-23.11.2018
27.12.-28.12.2018
29.10.-31.10.2018
26.11.-30.11.2018
31.12.-31.12.2018
 


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР