Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Декларации по чл.195, ал.1 от ЗСВ
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Контакти
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    График на заседания  
 График на заседания 

януари 2017 г.

февруари 2017 г.

март 2017 г.

02.01.-06.01.2017

01.02.-03.02.2017

01.03.-03.03.2017

09.01.-13.01.2017

06.02.-10.02.2017

06.03.-10.03.2017

16.01.-20.01.2017

13.02.-17.02.2017

13.03.-17.03.2017

25.01.-27.01.2017

20.02.-24.02.2017

20.03.-24.03.2017

30.01.-31.01.2017

27.02.-28.02.2017

27.03.-31.03.2017

     

април 2017 г.

май 2017 г.

юни 2017 г.

01.05.-05.05.2017

01.06.-02.06.2017

03.04.-07.04.2017

08.05.-12.05.2017

05.06.-09.06.2017

10.04.- 14.04.2017

15.05.-19.05.2017

12.06.-16.06.2017

17.04.- 21.04.2017

22.05.-26.05.2017

19.06.-23.06.2017

24.04.- 28.04.2017

29.05.-31.05.2017

26.06.-30.06.2017

     

юли 2017 г.

август 2017 г.

септември 2017 г.

03.07.-07.07.2017

01.08.-04.08.2017

01.09.-01.09.2017

10.07.-14.07.2017

07.08.-11.08.2017

04.09.-08.09.2017

17.07.- 21.07.2017

14.08.-18.08.2017

11.09.-15.09.2017

24.07.- 28.07.2017

21.08.-25.08.2017

18.09.-22.09.2017

31.07.- 31.07.2017

28.08.-31.08.2017

25.09.-29.09.2017

     

октомври 2017 г.

ноември 2017 г.

декември 2017 г.

02.10.-06.10.2017

01.11.-03.11.2017

01.12.-01.12.2017

09.10.-13.10.2017

06.11.-10.11.2017

04.12.-08.12.2017

16.10.-20.10.2017

13.11.-17.11.2017

11.12.-15.12.2017

23.10.-27.10.2017

20.11.-24.11.2017

18.12.-22.12.2017

30.10.-31.10.2017

27.11.-30.11.2017

25.12.-29.12.2017

 

 

 

 

 Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР