Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Окръжен съд    Контакти  
 Контактна информация

Адрес
Окръжен съд гр. Разград, пл.”Независимост” № 1

e-mail: os_razgrad@mail.bg,    razgrad-os@justice.bg

Председател
тел. (084) 660 675

Съдебен администратор

тел. (084)  661183

Административен секретар

тел.   (084) 660537
факс (084) 660179

Съдебна администрация
 
тел.
Регистратор
стая 218
660 429
Деловодство гражданско отделение
стая 201
661 069
Деловодство наказателно отделение
стая 218
660 429
Деловодство търговско и фирмено отделение
стая 204
660 234
Съдебен Архивар
стая 218
660 429
Съдебни секретари
стая 212
690 216
Призовкари
стая 124
660 398
Главен счетоводител
стая 202
660 002
Касиер
стая 203
661 322
Системен администратор
стая 203
661 322

Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР