Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Окръжен съд    Съдебен район  
 Обслужвани общини

Община Разград
гр.Разград,с.Благоево, с.Гецово, с.Дряновец, с.Дянково, с.Киченица, с.Липник, с.Мортагоново, с.Недоклан, с.Осенец, с.Побит камък, с.Пороище, с.Просторно, с.Радинград, с.Раковски, с.Стражец, с.Топчии, с.Ушинци, с.Черковна, с.Ясеновец, с.Балкански, с.Просторно, с. Топчии

Община Лозница
гр. Лозница, с.Бели Лом, с.Веселина, с.Гороцвет, с.Градина, с.Каменар, с.Крояч, с.Ловско, с.Манастирско, с.Манастирци, с.Островче, с.Сейдол, с.Синя вода, с.Студенец, с.Трапище, с.Тръбач, с.Чудомир

Община Цар Калоян
гр.Цар Калоян, с.Езерче, с.Костанденец, с.Сваленик, с.Церовец ЗАБЕЛЕЖКА: с.Свалиник и с. Церовец се обслужват от РС-Русе

Община Кубрат
гр.Кубрат, с.Беловец, с.Бисерци, с.Божурово, с.Горичево, с.Задруга, с.Звънарци, с.Мъдрево, с.Севар, с.Сеслав, с.Каменово, с.Медовене, с.Равно, с.Савин, с.Тертер, с.Точилари, с.Черешово, с.Юпер, с.Равно, с.Каменово

Община Завет
гр.Завет, с.Брестовене, с.Веселец, с.Иван Шишманово, с.Острово, с.Прелез, с.Сушево ЗАБЕЛЕЖКА: с.Иван Шишманово се обслужва от РС-Исперх

Община Исперих  
гр.Исперих, с.Белинци, с.Бърдоква, с.Вазово, с.Голям поровец, с.Делчево, с.Духовец, с.Драгомъж, с.Йонково, с.Китанчево, с.Конево, с.Къпиновци, с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Малък поровец, с.Печеница, с.Подайва, с.Райнино, с.Свещари, с.Средоселци, с.Староселище, с.Яким Груево, с.Тодорово ЗАБЕЛЕЖКА: обслужва с.Иван Шишманово

Община Самуил
с.Самуил, с.Богданци, с.Богомилци, с.Владимировци, с.Голям извор, с.Голяма вода, с.Желязковец, с.Здравец, с.Кривина, с.Ножарево, с.Розино, с.Пчелина, с.Хума,с.Хърсово

Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР