Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Окръжен съд    Изпълнение на бюджета  
 

ОТЧЕТ
за касово изпълнение на бюджета в
ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД
 
БЮДЖЕТ
ПРИХОДИ
в хл. лв.
РАЗХОДИ
в хл. лв.
изпълнение на бюджета към 31.03.2015г.
30
304
изпълнение на бюджета към 30.06.2015г.
59
555
изпълнение на бюджета към 30.09.2015г.
85
808
изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.
187
1097
изпълнение на бюджета към 31.03.2016г.
32
335
изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.
74
594
изпълнение на бюджета към 30.09.2016г.
126
924
изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.
147
1205
изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.
31
183
изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.
101
590
изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.
130
838
изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.
158
1140
изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.
36
327
изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.
68
620
изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.
97
974
изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.
129
1311
изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.
75
414
изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.
102
755
изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.
142
1157


 


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР