Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    Доклад за дейността  
 Доклади за дейността

Отчетен доклад за дейността на Разградски окръжен съд за 2017 година

Отчетен доклад за дейността на Разградски окръжен съд за 2016 година

Отчетен доклад за дейността на Разградски окръжен съд за 2015 година

Отчетен доклад за дейността на Разградски окръжен съд за 2014 година

Отчетен доклад за дейността на Разградски окръжен съд за 2013 година

Oтчетен доклад за дейността на Разградски окръжен съд за 2012 година

Отчетен доклад за дейността на Разградски окръжен съд за 2011 година

Отчетен доклад за дейността на Разградски окръжен съд за 2010 годинаРазград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР