Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Контакти
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Наблюдение на съда    Резултати от анкетата  
 

ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ
   
 

   Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?
 
а) Делата се разглеждат в разумен срок  
      (0%)
б) Разглеждането на едно дела отнема прекалено много време  
      (0%)
в) Не мога да преценя  
      (0%)

   Според Вас, делата отлагат ли се често?
 
а) Отлагат се толкова, колкото е необходимо  
      (0%)
б) Отлагат се прекалено често  
      (0%)
в) Не мога да преценя  
      (0%)

   Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?
 
а) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело  
      (0%)
б) Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице  
      (0%)
в) Искания за представяне на нови доказателства  
      (0%)
г) Не явяване на свидетелите  
      (0%)
д) Неправилно призоваване на страните по делото  
      (0%)
е) Представяне на болнични листове от адвокатите и страните  
      (0%)
ж) Неявяване на страните  
      (0%)
з) Не мога да преценя  
      (0%)

   Според Вас, по чия вина се отлагат делата?
 
а) Служителите в съда  
      (0%)
б) Вещите лица  
      (0%)
в) Другата страна  
      (0%)
г) Свидетели  
      (0%)
д) Адвокати  
      (0%)
е) Съд  
      (0%)
ж) Друго  
      (0%)

   Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?
 
а) 3 месеца  
      (0%)
б) 2 месеца  
      (0%)
в) 1 месец  
      (0%)
г) 2 седмици  
      (0%)
д) повече  
      (0%)

Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР