Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Наблюдение на съда    Резултати от анкетата  
 

ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ
   
 

   Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?
 
а) Делата се разглеждат в разумен срок  
      (0%)
б) Разглеждането на едно дела отнема прекалено много време  
      (0%)
в) Не мога да преценя  
      (0%)

   Според Вас, делата отлагат ли се често?
 
а) Отлагат се толкова, колкото е необходимо  
      (0%)
б) Отлагат се прекалено често  
      (0%)
в) Не мога да преценя  
      (0%)

   Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?
 
а) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело  
      (0%)
б) Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице  
      (0%)
в) Искания за представяне на нови доказателства  
      (0%)
г) Не явяване на свидетелите  
      (0%)
д) Неправилно призоваване на страните по делото  
      (0%)
е) Представяне на болнични листове от адвокатите и страните  
      (0%)
ж) Неявяване на страните  
      (0%)
з) Не мога да преценя  
      (0%)

   Според Вас, по чия вина се отлагат делата?
 
а) Служителите в съда  
      (0%)
б) Вещите лица  
      (0%)
в) Другата страна  
      (0%)
г) Свидетели  
      (0%)
д) Адвокати  
      (0%)
е) Съд  
      (0%)
ж) Друго  
      (0%)

   Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?
 
а) 3 месеца  
      (0%)
б) 2 месеца  
      (0%)
в) 1 месец  
      (0%)
г) 2 седмици  
      (0%)
д) повече  
      (0%)

Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР